Frågor och svar om SSAM

Frågor och svar om nya bolaget SSAM

Södra Smålands avfall och miljö, SSAM, är ett kommunalt bolag som ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner. Från och med 1 januari 2019 sköter bolaget sophämtning, slamtömning och återvinningscentraler i samtliga fem ägarkommuner.

Vad händer med min sophämtning?

Istället för att ditt avfall hämtas av kommunen där du bor, eller av en entreprenör anlitad av kommunen kommer sophämtningen skötas av SSAM och/eller entreprenörer som kör på uppdrag av SSAM. Du kan få en annan dag då ditt avfall hämtas, men i övrigt kommer inga förändringar att ske till en början. Du får även faktura från SSAM i fortsättningen och det är SSAM du kontaktar om du har några frågor.

Vad händer med min slamtömning?

Istället för att din slambrunn töms av kommunen där du bor, eller av en entreprenör anlitad av kommunen kommer slamtömningen skötas av SSAM och/eller entreprenörer som kör på uppdrag av SSAM. Du får även faktura från SSAM i fortsättningen och det är SSAM du kontakta om du har några frågor.

Vad händer med återvinningscentralerna?

Återvinningscentralerna kommer att ha öppet som vanligt i alla fem ägarkommunerna och det sker inga större förändringar.

Vem ska jag kontakta om min sophämtning?

Från och med 1 januari 2019 ska du kontakta SSAM när du har frågor om sophämtning, slamtömning, återvinningscentraler eller annat som rör sortering, återvinning eller avfallshantering. Likaså om du har frågor om din avfallsfaktura är det SSAM du ska vända dig till. Du når dem på e-post info@ssam.se, telefon 0470-59 95 00 från och med 1 januari.

Till vem betalar jag min faktura?

Du betalar till Södra Smålands avfall och miljö, SSAM. Tidigare har du fakturerats för avfall samt för vatten och avlopp från din kommun där du bor. Från och med årsskiftet är det SSAM som skickar alla fakturor gällande sophämtning och slamtömning. VA kommer faktureras från din kommun som tidigare.

Blir det dyrare med sophämtning nu?

Ja, det blir det. Läs mer om nya taxan via denna länk

Varför höjer ni avgiften för sophämtning?

I samband med att SSAM bildas höjer vi ambitionen för avfallshantering i hela regionen. De  kommer satsa mer på kundservice och fler tjänster för sophämtning. Bland annat införs fastighetsnära insamling i tre av ägarkommunerna under 2019 och 2020. Eftersom avfallshantering är helt taxefinansierat och inte betalas via skatter kommer avgiften för sophämtning att höjas i samtliga ägarkommuner från och med årsskiftet.

SSAM har ett tydligt uppdrag från kommunerna att förbättra sophämtning och service i våra ägarkommuner. Genom en förbättrad avfallshantering ska de bidra till att nå globala, nationella och lokala miljömål.

Vem hämtar mina sopor?

SSAM tar över ansvaret från och med 1 januari. I Tingsryd hämtas avfallet som tidigare under januari. Den 1 februari kommer SSAM att byta entreprenör till Suez. Avfallet hämtas fortfarande i ett och samma kärl. Från och med hösten 2019 införs fyrfackssortering i kommunen.

Var ligger kontoret och vad är det för adress till SSAM?

Huvudkontoret ligger i Växjö. Besöksadressen är Stinavägen 3. Postadressen är Box 3060, 350 33 Växjö.

Hur ofta får jag faktura från SSAM?

Om du bor i villa kommer du att faktureras en gång i kvartalet. Företag faktureras varje månad.

Vilket bankgiro ska jag betala till?

Du ska betala din faktura från SSAM till deras bankgironummer som står ifyllt på fakturan. Bankgironumret är 5306-8425.

Hur väljer jag e-faktura?

Alla kunder får första fakturan på papper. Eftersom det blir ett helt nytt bolag kommer du att få lägga in om e-faktura. Det kan du göra från och med den 1 mars. Du väljer e-faktura genom att anmäla det via din internetbank. Hos de flesta internetbanker kommer det upp ett meddelande om att du kan välja e-faktura, sök och välj ”Södra Smålands avfall och miljö AB”. Kom ihåg att öppna e-fakturan eftersom vi ibland skickar med bilagor som innehåller viktig information.

Hur ansöker jag om att betala med autogiro?

Medgivande om autogiro gör du enklast via din internetbank. Sök och välj ”Södra Smålands avfall och miljö AB”. Medgivandet går också att göra via deras webbplats ssam.se. Du kan även fylla i och skicka in en pappersblankett som finns att ladda ned på ssam.se. Blanketten är förifylld med mottagare, du behöver endast fylla i dina uppgifter.

Autogiro går bra att kombinera med e-faktura.

Jag har enskilt avlopp, hur betalar jag för tömning av det?

Du betalar efter utförd tömning av slambrunnen. Fakturan kommer i månadsskiftet i samband med att tömningen är utförd.

Jag har latrin, hur betalar jag för hämtning av latrinkärl?

Latrinkärl hämtas på en särskild "hämtningstur". Du får en särskild faktura.

Jag har ett fritidshus, hur faktureras jag?

För sophämtning från fritidshus kommer bolaget att skickas en särskild faktura. Fritidshus faktureras en gång om året på våren innan hämtningen för säsongen börjar.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2021-10-19