Adresser

Adressättning

Kommunen ansvarar för och beslutar om ny adressättning på landsbygden och i tätorterna i kommunen.

  • Alla bostäder ska ha en unik adress
  • Alla platser där verksamhet bedrivs, kontinuerligt eller regelbundet återkommande, ska ha en unik adress
  • Alla fritidshus ska ha en unik adress
  • För byggnad med flera entréer ska det finnas unika entréadresser.

Detta gör man för att möjliggöra lokalisering av alla adressplatser vilket är viktigt för t ex Räddningstjänsten och SOS-alarmering. Det är viktigt för leveranser och besök. Adresser behövs också för ett lägenhetsregister som ligger som underlag till hushålls- och bostadsstatistik för Skatteverket och SCB. Det möjliggör också för användning av navigationssystem, GPS, GPS = Global Positioning System

En landsbygdsadress i Tingsryds kommun kan bestå av:

  • Traktnamn och nummer - ex Torp 10
  • Traktnamn och Gårdsnamn - ex Torp Storegård
  • Traktnamn och Gårdsnamn och nummer - ex Torp Storegård 10

En tätortsadress består av gatunamn och nummer.

Adresserna registreras i en databas av kommunen och först efter detta blir adressen åtkomlig för Posten, Skatteverket och Folkbokföringen.

Vid behov av ny adress eller justering av befintlig adress se under kontakt

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-10-18