Detaljplaner aktuella

Detaljplaner aktuella

En av Miljö- och byggnadsförvaltningens uppgifter är att ta fram detaljplaner. Detaljplaner reglerar mark- och vattenanvändningen. Nedan redovisas aktuella detaljplaner .

Förslag till ny detaljplan för Näckrosen 1
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus. Planen omfattar idag BF – bostäder, friliggande. För att planen ska vara så flexibel som möjligt kompletteras användningen med C - centrumverksamhet utöver användning B - bostäder.

Planområdet är beläget norr om centrum i Tingsryds tätort. Planen ska redovisas för kommunstyrelsen, där politikerna ska ta beslut kring om planen kan antas.

Frågor gällande detaljplanen besvaras av
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 0477-441 00

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-12-12