Detaljplaner aktuella

Detaljplaner aktuella

Under aktuella detaljplaner kan du se vilka detaljplaner som är under ett pågående samrådsskede, granskningsskede eller som nyligen blivit antagna av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Ändring av detaljplan för Linneryd 24:4

Samrådet är nu avslutat. Inkomna synpunkter bearbetas och sammanställs i en samrådsredogörelse inför granskningsskedet.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2019-09-23