Detaljplaner aktuella

Detaljplaner aktuella

En av Miljö- och byggnadsförvaltningens uppgifter är att ta fram detaljplaner. Detaljplaner reglerar mark- och vattenanvändningen. Nedan redovisas aktuella detaljplaner

Ändring av detaljplan för LINNERYD 24:4

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av anläggning för fjärrvärmeproduktion.

Planområdet är beläget strax norr om Linneryds samhälle.

Samrådstiden pågår från 2019-07-03 till 2019-07-31.

Skriftligt yttrande skall senast den 31 juli 2019 ha inkommit till:

Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 88 362 22 TINGSRYD

Eller via e-post: mbf@tingsryd.se

Den som inte senast 2019-07-31 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

På grund av GDPR får fastighetsförteckningen inte redovisas på kommunens hemsida. Vill ni få tillgång till fastighetsförteckning kontakta kommunen på antingen mejl: mbf@tingsryd.se eller på telefonnummer: 0477-441 00.

Frågor besvaras av:

Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman och planarkitekt Birgitta Holgersson, 0477-441 00

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2019-07-03