Detaljplan Linneryd 24:4

Detaljplan för LINNERYD 24:4 är antagen

 

Förslaget till detaljplan Linneryd 24:4, har antagits av kommunfullmäktige 2020-03-09, § 31. Beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2020-03-17. Beslutet tas ner den 2020-04-14.

 

Protokollsutdrag bifogas.

Frågor besvaras av:

Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman och planarkitekt Birgitta Holgersson, 0477-441 00

Senast uppdaterad: 2020-03-24