Ansökan om planeringsbesked Dunshult 1:11

Ansökan om planeringsbesked för Dunshult 1:11

Från och med den 2 oktober till den 13 november finns en ansökan om planeringsbesked för en ny detaljplan gällande fastigheten Dunshult 1:11 tillgänglig för allmänheten att ge synpunkter på. Området ligger vid sjön Åsnen, nordväst om tätorten Urshult, se skiss nedan. Syftet med ansökan är att pröva om strandskyddet inom området kan upphävas i en kommande detaljplan och därmed möjliggöra byggnationen av 5 fristående bostadshus i området. Planeringsbeskedsansökan strider inte mot gällande översiktsplan.

Handlingarna finns under 2020-10-02 till 2020-11-13 tillgängliga på:

  • Medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd
  • Tingsryds bibliotek, Skyttegatan 2D
  • Tingsryd kommuns hemsida, se längst ner på sidan

Skriftligt yttrande skall senast den 13 november 2020 ha inkommit via e-post: mbf@tingsryd.se eller via post: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22 TINGSRYD.

Frågor besvaras av

Miljö- och byggchef Camilla Norrman, 0477-441 00

Planarkitekt Hjalmar Christensen, 0477-441 38.