Detaljplan för del av Tåget 1:2

Detaljplan för del av Tåget 1:2

Från 2021-01-18 till 2021-02-18 var ett förslag till detaljplan för del av Tåget 1:2 ute på samråd. Kommunen arbetar just nu med att sammanställa och besvara alla synpunkter som inkommit. Därefter ska eventuella utredningar genomföras och planhandlingarna uppdateras.

Syftet med detaljplanen är att reglera utbyggnaden av en ekoby med uthyrningsstugor och tillhörande servicebyggnader. Planen ska även säkerställa att det finns naturmark i strandzonen samt allmänhetens tillgång till densamma.

Planhandlingarna finns tillgängliga längst ner på denna sida.

Frågor besvaras av
Planarkitekt Johanna Lindqvist, 0477-441 22
Miljö- och byggnadschef Mariette Lovstedt, 0477-44 100

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2024-02-16