Detaljplan för Tingsryd 3:14 - Orthex

Detaljplan för Tingsryd 3:14 - Orthex

Från 2021-10-21 till 2021-11-11 var ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Tingsryd 3:14 ute på samråd. Planområdet är beläget i Tingsryds tätort. Syftet med detaljplanen är att förbättra logistikförutsättningarna inom industriverksamheten och ta bort delar av den prickmark som förhindrar utbyggnadsmöjligheterna inom fastigheten Tingsryd 3:14. En ny enkelriktad infart vid den sydöstra delen av planområdet tillkommer med syftet att omdirigera transporter av inkommande material till produktionen.

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Kommunen håller nu på att sammanställa inkomna synpunkter och göra eventuella ändringar i planhandlingarna.

Frågor besvaras av
Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 0477-441 00
Planarkitekt Birgitta Holgersson, 0477-441 71

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-08-28