Detaljplan Tingsryd 14:1 m fl.

Ny detaljplan för Tingsryd 14:1 m fl.

Detaljplanen har nu varit ute på samråd och samtliga inkomna synpunkter kommer nu att sammanställas för att sedan redogöras i en samrådsredogörelse. Detaljplaneförslaget kommer nu omarbetas och presenteras igen för granskning.

Har du Frågor kring detaljplanen kontakta:

Planarkitekt Hjalmar Zola Christensen

Mejl: hjalmar.christensen@tingsryd.se,
Telefon: 0477-441 38

Med vänlig hälsning

Hjalmar Zola Christensen

Planarkitekt

Senast uppdaterad: 2020-01-27