Detaljplan Tingsryd 14:1 m fl.

Ny detaljplan för Tingsryd 14:1 m fl.

Planområdet är beläget i den centrala delen av Tingsryd tätort. Området gränsar till Södra Storgatan i väst, Dackegatan i öst i nära simhallen Kaskad, vårdboendet Örnen i norr samt Lokgatan i söder.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnation av flerbostadshus i en central del av Tingsryds tätort. Utifrån Tingsryd kommuns bostadsförsörjningsprogram från 2018 behövs fler lägenheter i Tingsryds tätort, vilket denna detaljplan syftar till att kunna möjliggöra.

Från och med den 10 december 2019 till den 17 januari 2020 finns ett förslag till ny detaljplan för Tingsryd 14:1 m fl. tillgänglig på Tingsryd kommuns hemsida, i kommunhuset med adress Torggatan 12 och på Tingsryds bibliotek med adress Skyttegatan 2D. På grund av GDPR länkas inte fastighetsförteckningen på kommunens hemsida, utan skickas separat i mejl vid förfrågan.

Längst ner på sidan finns plan- och genomförandebeskrivning och plankartan i PDF-format.

Skriftligt yttrande skall senast den 17 januari 2019 ha inkommit till:

e-post: mbf@tingsryd.se eller post: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 88 362 22 TINGSRYD

Frågor besvaras av

Planarkitekt Hjalmar Zola Christensen

Mejl: hjalmar.christensen@tingsryd.se,
Telefon: 0477-441 38

Med vänlig hälsning

Hjalmar Zola Christensen

Planarkitekt