Detaljplan Tingsryd 14:1 m fl. "Örnenplanen"

Detaljplan För Tingsryd 14:1 m fl. "Örnenplanen"

Från den 18 juni till den 9 augusti 2021 finns ett nytt förslag till detaljplan för Tingsryd 14:1 m fl, även kallad ”Örnenplanen”, ute för en andra granskning. Planområdet är beläget i en central del av Tingsryd tätort. Området gränsar i väst till simhallen Kaskad, Dackegatan i öst, vårdboendet Örnen i norr samt Lokgatan i söder.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnation av flerbostadshus i Tingsryds tätort, och med möjlighet för centrumverksamhet samt familjecentral i bottenplan. Utifrån Tingsryds kommuns bostadsförsörjningsprogram från 2018 behövs fler lägenheter i Tingsryds tätort, vilket den nya detaljplanen syftar till att kunna möjliggöra.

Förslag till ny detaljplan finns tillgängligt på Tingsryd kommuns hemsida, i kommunhuset Torggatan 12 och i Tingsryds bibliotek Skyttegatan 2D. På grund av GDPR länkas inte fastighetsförteckningen på kommunens hemsida, utan skickas separat i mejl vid förfrågan. Övriga handlingar finns tillgängliga längst ner på denna sidan.

Skriftligt yttrande skall 2021 ha inkommit via e-post: mbf@tingsryd.se eller via post: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22 TINGSRYD.

Den som inte senast framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Även om ni inte har några erinran skicka ändå gärna in att ni inte har några synpunkter. Namn och adress underlättar hanteringen. Tack!

Frågor besvaras av

Planarkitekt Hjalmar Zola Christensen, 0477-441 38

Miljö- och byggchef Camilla Norrman, 0477-441 00

Med vänlig hälsning

Hjalmar Zola Christensen

Planarkitekt

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09