Upphävande av detaljplan för del av Karsahult 1:46 m.fl.

Upphävande av detaljplan för del av Karsahult 1:46 m.fl.

Syftet är att genom upphävande av del av detaljplan möjliggöra inrättande av ett naturreservat.

Planarbetet bedrivs som förenklat förfarande.

Planområdet är beläget nordöst om Fridafors samhälle.

Samrådstiden pågår från den 2020-09-14 till 2020-10-05.

Skriftligt yttrande skall senast den 5 oktober 2020 ha inkommit till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 88
362 22 TINGSRYD
e-post: mbf@tingsryd.se

Den som inte senast 2020-10-05 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av
Miljö- och byggchef Camilla Norrman, 0477-441 28
Planarkitekt Johanna Lindqvist, 0477-441 13

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2020-09-09