Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar utveckling består av tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För att kunna nå en hållbar utveckling har FN tagit fram globala hållbarhetsmål - Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål med 169 delmål och bygger på principen ”leave no one behind”, vilket innebär att målen inte kan anses som uppfyllda om det inte är uppfyllt för alla.

Det händer mycket på hållbarhetsfronten i kommunen just nu och under denna flik har du möjlighet att läsa mer om vad som är på gång. Du kommer kunna ta del av nulägesanalyser med koppling till Agenda 2030 och våra lokala mål. Du kommer även kunna ta del av tips för att minska din energianvändning.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-11-09