Miljöprogram

Miljöprogram

Tingsryds kommuns miljöprogram antogs av kommunfullmäktige 28:e februari 2022.

Miljöprogrammets fokus ligger i den ekologiska aspekten av hållbarhetsbegreppets tre delar; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, men förväntas även påverka den ekonomiska och sociala delen. Miljöprogrammet består av fyra fokusområden som alla har en övergripande målsättning samt prioriterade områden med mål som är kopplade till indikatorer.

Uppföljning av indikatorerna kommer göras årligen i ett så kallat miljöbokslut som sker i samband med det ekonomiska bokslutet. Målsättningen med miljöprogrammet är att kommunorganisationens arbete med hållbarhetsfrågor också ska inspirera näringsliv och boende i kommunen att ställa om och leva mer hållbart.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-03-15