Kartor

Kartor

Geografisk information
Inom kommunen finns geografisk information lagrad digitalt. Denna information används för att göra olika typer av kartor. För att hålla informationen uppdaterad utför kommunen med konsult mätningar i fält. Mätningarna läggs in i det digitala systemet, GIS-databasen.

Behöver du kartor, exempelvis en nybyggnadskarta så hjälper kommunen dig.

Tingsryds kommunkarta hittar du här.

Fastighetsbildning
Om du behöver hjälp med fastighetsbildning, till exempel avstyckning och fastighetsreglering, ska du vända dig till Lantmäteriet. Se länk i menyn till höger.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-09-06