Tingsryds kommunkarta

Tingsryds kommunkarta

Klicka på bilden för att komma till kommunkartan - webbkartan som visar olika typer av geografisk information som berör Tingsryds kommun.

Kommunkartan är en webbaserad karta som visar geografisk information relevant för Tingsryds kommun. Under kategorierna Uppleva & Göra, Bygga & Bo, Utbildning & Omsorg och Trafik & Vägar hittar man olika typer av geografisk information att visa i kartan. Exempel på geografisk information som kan visas är lekplatser, cykelleder, kommunal mark, områden med detaljplaner, upptagningsområden för skolor och väghållare.

Under kategorin Karta till situationsplan finns det möjlighet att tända upp en karta lämplig för utskrift av en situationsplan. En situationsplan kan komma till nytta i bland annat bygglovsärenden och i andra typer av ansökningar (t.ex. för enskilt avlopp eller tomtplats i samband med strandskyddsdispens).

Här finns en instruktionsvideo för hur man navigerar i webbkartan.