Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden)

LIS-områden

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som har arbetats fram under 2010-2011.

 

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-28