Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som har arbetats fram under 2010-2011.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09