Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då kan man göra en fördjupad översiktsplan (FÖP). En fördjupning efter det att den kommunomfattande översiktsplanen antagits innebär att denna ändras för det område fördjupningen omfattar.

Exempel på områden som kan behandlas med fördjupning är tätorter och kommundelar där det är särskilt stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk.

I Tingsryds kommun finns två fördjupade översiktsplaner:

  • En fördjupad översiktsplan med centrumstudie för Tingsryds tätort. Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 2013-06-27 och vann laga kraft 2013-07-24.
  • En fördjupad översiktsplan för Ryds tätort. Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 2013-12-19 och vann laga kraft 2014-01-17.

Dokumenten finns att läsa nedan.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09