Gällande översiktsplan

Gällande översiktsplan

Tingsryd kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 3:e september 2018 och vann laga kraft den 3:e oktober 2018. Översiktsplanen är uppdelad i två textdokument men de presenteras tillsammans i dokumentet nedan kallat "översiktsplan 2030". Huvuddokument innehåller bland annat visioner, mål och kommunens förhållningssätt till användningen av mark och vatten inom kommungränsen. Miljökonsekvensbeskrivning redogör för vilka konsekvenser översiktsplanens genomförande kan komma till att få för både natur- och kulturmiljön samt människors hälsa. Planen är kommuntäckande och innehåller information om hur kommunen tänker arbeta för att utveckla tätorterna och landsbygden.

Läs dokumenten genom att klicka på länkarna som finns nederst på sidan.
För att läsa översiktsplanen krävs det att du har Acrobat Reader installerat i din dator. Programmet kan du ladda ner via följande länk: http://www.adobe.com/se/products/acrobat/readstep2.html

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09