Planprogram Mårslycke

MEDDELANDE OM ANTAGANDE
Planprogram för Mårslyckeområdet

Förslaget till planprogram för Mårslycke 1:29 m.fl. har antagits av Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 28. Beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2021-03-22.

Antagandehandlingar och överklagandehänvisning finns tillgängliga längst ner på denna sida. I samrådsredogörelsen kan du läsa hur kommunen tagit ställning till inkomna synpunkter.

Frågor besvaras av:

Planarkitekt Johanna Lindqvist, 0477-441 13
Miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 0477 - 441 28

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2021-03-22