Planprogram Mårslycke

Planprogram för Mårslyckeområdet

Planprogrammet för fastigheten Mårslycke 1:29 m.fl. antogs av Kommunfullmäktige 2021-03-15 § 28. Programmet är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för den fortsatta utvecklingen av området.

Längst ner på sidan kan du ta del av programkartan och tillhörande programbeskrivning.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2021-04-29