Sjögull LOVA-projekt

Sjögull

Varning för Sjögull

Tingsryds kommun är hårt drabbad av vattenväxten sjögull vilken är en främmande
art som breder ut och massförökar sig snabbt och vållar stora problem med
igenväxtning i våra sjöar och vattendrag.

Ett projekt att bekämpa sjögull har pågått i Tingsryds kommun under tre år med
blandade resultat. Bland annat har flytande fiberduk lagts ut vilka flyter på vattenytan
och hindra ljuset att nå växten.

Projektet har förlängts ytterligare ett år, hela 2020. Bekämpningen sker i samarbete med länsstyrelsen.

Länk till film om hur bekämpning av sjögull går till

Länk till Länsstyrelsens hemsida med mer information om invasiva främmande arter som sjögull

Invasiv betyder icke ursprunglig art vilken påverkar det ekosystem som arten koloniserar.

Källa:NE

Nedan kan du läsa Länsstyrelsens rapport Bekämpning av sjögull.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08