Enskilda avlopp

Enskilda avlopp

Under 2010-2011 inventerades alla enskilda avlopp i Tingsryds kommun. Sedan dess har man kartlagt och följt upp de enskilda avlopp med sämst status och sett till att de har åtgärdats och uppfyller gällande lagstiftning. Projektet fortlöper och utifrån statusprioriteringar är målet att åtgärda samtliga icke godkända enskilda avlopp i kommunen.

För mer information kontakta Maja Bringsarve: 0477- 44223

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09