Stenvalvsbron Bildingsholm LONA-projekt

Restaurering av ålfiskeplatser

Vid Blidingsholmsbron finns rester av ett gammalt ålfiske. Det finns också en yta intill som används som parkeringsplats. Bron och tillhörande ålfiske är en vacker miljö och är av kulturhistoriskt intresse.

Kommunen har under år 2020 restaurerat ålfiskeplatserna, så kallat värmane, ett av fiskena görs iordning komplett med all utrustning som användes förr för att praktiska kunna visa hur fisket gick till.

Intilliggande parkeringsplats har också restaureras samt det blir uppsättning av bord, bänkar och informationsskyltar.

Projektet medfinansieras av LONA-projekt från Länsstyrelsen och med kulturvårdsbidrag.

Projektet är genomfört.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08