Tillsynsprojekt av verksamheter

Tillsynsprojekt av verksamheter

Just nu bedriver miljö- och hälsoskyddsinspektörer från Miljö- och byggnadsförvaltningen ett tillsynsprojekt med fokus på fordonsverkstäder, fordonstvättar, drivmedelsanläggningar och bilskrotsanläggningar i kommunen. Syftet med projektet är få en bild över hur miljöbalkens bestämmelser efterlevs på mindre verksamheter. Projektet bedrivs genom informationsmöte, inspektioner samt rapportskrivning.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09