Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse

Ett viktigt begrepp för dig som vill bygga utanför detaljplanelagt område

För att underlätta hantering av bygglov utanför detaljplanelagda områden pågår en översyn av områden med sammanhållen bebyggelse inom Tingsryds kommun. Begreppet sammanhållen bebyggelse ersätter begreppet samlad bebyggelse.

Tingsryds kommun uppdaterar ständigt områden för sammanhållen bebyggelse.

Länk Sammanhållen bebyggelse

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09