Bygga

Bygga

Bygglov

Ett bygglov är ett skriftligt tillstånd som ibland krävs för att få uppföra eller ändra en byggnad, eller för att ändra användningen av byggnaden eller delar av den.

Anmäl till tillsynsmyndigheten innan byggnadsarbete påbörjas eller verksamheten tas i drift.

För att få påbörja vissa arbeten krävs det att Miljö- och byggnadsförvaltningen meddelas om arbetet genom en bygganmälan.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-03-25