Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Vi ansvarar för VA-verksamheten för dig som har kommunalt vatten och avlopp. Ett ansvar som innefattar produktion och distribution av det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv. Ansvaret innebär också att vi tar hand om allt avloppsvatten och renar det innan det återförs till naturen i ett ständigt kretslopp.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vattenkvalitén måste följa normer som satts upp av Livsmedelsverket. Kunderna ska erhålla ett gott och hälsosamt dricksvatten och på ett funktionellt vis kunna avleda sitt avloppsvatten till ett omhändertagande som sker på ett miljö- och resursriktigt sätt.

Har du frågor om kommunalt vatten och avlopp är du välkommen att kontakta oss.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2018-04-09