Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vi tar hand om vårt vatten på bästa sätt. Att vattnet i våra kranar är rent och att smutsigt avloppsvatten tas om hand är något de flesta tar för givet. Bor du i en av tätorterna runt om i kommunen är du med stor sannolikhet kopplad till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta innebär att det är tekniska avdelningens VA-enhet som levererar dricksvattnet och tar hand om avloppsvattnet.

Bor du däremot på landsbygden har du säkert en enskild brunn och enskilt avlopp. Vilket innebär att du själv är ansvarig för ditt vatten och avlopp. Miljö- och byggnadsförvaltningen ger dig mer information under rubrikerna Enskilt vatten och vattenprover eller Enskild avloppsanläggning.

Sidansvarig: VA-enheten
Senast uppdaterad: 2020-01-15