Kommunalt vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp

Vi ansvarar för VA-verksamheten för dig som har kommunalt vatten och avlopp. Ett ansvar som innefattar produktion och distribution av det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv. Ansvaret innebär också att vi tar hand om allt avloppsvatten och renar det innan det återförs till naturen i ett ständigt kretslopp.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vattenkvaliteten måste följa normer som satts upp av Livsmedelsverket. Kunderna ska erhålla ett gott och hälsosamt dricksvatten och på ett funktionellt vis kunna avleda sitt avloppsvatten till ett omhändertagande som sker på ett miljö- och resursriktigt sätt. Har du frågor om kommunalt vatten och avlopp är du välkommen att kontakta oss.

Ägarbyte

Ni som har kommunalt vatten och avlopp ska anmäla ägarbyte via kommunens e-tjänst eller skriftligen via VA-enhetens e-post.

  • Anmäl ägarbytet via vår e-tjänst: Anmälan ägarbyte
  • Skicka e-post till va@tingsryd.se

Vattenläcka eller avloppsstopp

När en vattenläcka eller avloppsstopp uppstår bör man först undersöka om problemet finns i den egna fastigheten eller på det kommunala ledningsnätet. Vid en läcka eller ett stopp inne i fastigheten ska du anlita ett VVS-företag. Är du hyresgäst ska du kontakta din fastighetsägare.

Om du upptäcker något fel på det kommunala ledningsnätet, en vattenläcka eller ett stopp, kan du göra en felanmälan.

  • Medborgarkontoret 0477-441 00 dagtid, måndag till torsdag 07.30-16.30 och fredagar kl. 07.30-16.00
  • Jourtelefon 0470-472 69 efter klockan 16.00

Om rännstensbrunnen ute i gatan är igensatt och det står vatten på gatan, ring medborgarkontoret.

Klagomål på dricksvattenkvalitet

Om du inte tycker att det kommunala dricksvattnet håller en god kvalitet eller vattnet är brunt, är du välkommen att anmäla det.  Skicka in dina synpunkter genom vår e-tjänst för felanmälan.

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2021-09-08