Dricksvattenkvalitet

Dricksvattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30

Vi som jobbar med dricksvatten i kommunen arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Våra rutiner utvecklas ständigt. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav, på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument/kund. Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

En översikt av dricksvattenanalyser från respektive vattenverk hittar du i dokumenten nedan.
Kommunen har 5 vattenverk med total produktion av cirka 1 miljoner kbm renvatten per år.

Vattenverk finns på följande orter

  • Hensmåla
  • Ryd
  • Linneryd
  • Korrö
  • Yxnanäs

Kompletta analysprotokoll

För att ha en bra kontroll på kommunens dricksvatten tas många analyser per år. Analysresultaten för kommunala dricksvattentäkter finns hos VA enheten.

Är det något annat du vill veta om vatten eller har fler frågor om analysresultat från ditt dricksvatten kontakta VA-enhetens miljöingenjör.

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2021-09-08