Dricksvattenkvalitet

Dricksvattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Föreskrifterna och mer information om kraven kan du ta del av på Livsmedelsverkets hemsida.

Vi som jobbar med dricksvatten i kommunen arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Våra rutiner utvecklas ständigt. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav, på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument/kund. Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

En översikt av dricksvattenanalyser från respektive vattenverk hittar du i dokumenten nedan.
Kommunen har 5 vattenverk med total produktion av ca 1 milj kbm renvatten per år.

Vattenverk finns på följande orter
• Hensmåla
• Ryd
• Linneryd
• Korrö
• Yxnanäs

Kompletta analysprotokoll
För att ha en bra kontroll på kommunens dricksvatten tas många analyser per år. Analysresultaten för kommunala dricksvattentäkter finns att hos VA enheten.

Är det något annat du vill veta om vatten eller har fler frågor om analysresultat från ditt dricksvatten kontakta VA-chefen.

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade hos VA-huvudmannen. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.


Sidansvarig: VA-enheten
Senast uppdaterad: 2020-06-15