Reningsverk

Reningsverk

Avloppsvattnet renas i flera steg i reningsverken, för att bli så rent som möjligt innan det släpps tillbaka ut i naturen. Det renas totalt ca 2 milj kbm per år varav ca 50 000 kbm är lakvatten från avfalls-anläggningen i Elserås.

Reningsverk finns på följande orter:

  • Tingsryd
  • Ryd
  • Urshult
  • Linneryd
  • Korrö
  • Yxnanäs

Dessutom finns 56 avloppspumpstationer. Det finns ca 23 mil avloppsledningsnät och ca 18 mil dagvattenledningsnät.


Sidansvarig: VA-enheten
Senast uppdaterad: 2020-06-15