Vattenmätare och avläsning

Vattenmätare och avläsning

Alla fastigheter som är kopplade till det kommunala vattenledningssystemet har en vattenmätare som visar hur mycket vatten som förbrukas. Vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning i fastigheten, oftast i källaren eller tvättstugan. Det är viktigt att du som fastighetsägare vet var vattenmätaren sitter. Mätarplatsen ska innehålla mätarkonsol med avstängningsventil före och efter vattenmätaren.

Vid en vattenläcka inne i fastigheten kan vattnet stängas av med ventilen som sitter vid vattenmätaren. Kontrollera ventilen någon gång per år för att se att den går att stänga av om behovet skulle uppstå.

Tänk på att vattenmätaren kan frysa sönder! Se till att alltid ha omkring +10 grader i utrymmen där din vattenmätare finns. Den ska vara lätt att komma åt och sitta på en godkänd konsol. Väggar och golv i utrymmet där din vattenmätare sitter, ska tåla spill och läckage av vatten. Utrymmen ska vara upplyst.

Regelbunden avläsning

Vattenmätarens mätarställning ska årligen rapporteras in till VA-enheten. Du kan välja att göra din inrapportering via kommunens e-tjänst, som du hittar längst ner på denna sidan, ringa eller skicka oss ett email.

Detta för att du ska få en faktura som stämmer överens med den faktiska förbrukningen, och slippa överraskande fakturor vid försenade avläsningar.

Regelbunden avläsning, flera gånger per år, är dessutom ett bra sätt att hålla koll på att inga läckor uppstått i din fastighet. De tär viktigt med tillsyn och avläsning även för obebodda hus och vid längre frånvaro. Gör det till en vana att även lyssna på vattenmätaren. Hörs det ett susande ljud vid vattenmätaren, då alla kranar i huset är stängda, kan du ha en läcka.

Ändrad vattenförbrukning

Om du vet att förbrukningen kommer minska eller öka ovanligt mycket, hör av dig till oss så ändrar vi på den beräknade årsförbrukningen eller registrerar en ny avläsning.

Byte av mätare

Tekniska avdelningens VA-enhet byter ut din vattenmätare minst var tionde år. Vattenmätaren ägs av kommunen. Fastighetsägaren bekostar konsol för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.

Kontrollera dina avstängningsventiler

Din vattenmätare har två avstängningsventiler. Så här gör du för att kontrollera så att de fungerar som de ska:

  1. Stäng den ena ventilen vid mätaren.
  2. Öppna en vattenkran.
  3. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen.
  4. Kontrollera den andra ventilen på samma sätt.

Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt. Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2021-09-08