Låga vattennivåer i länet

Låga vattennivåer i länet

Det är för årstiden ovanligt låga grundvattennivåer i Kronobergs län samt låga vattennivåer i många sjöar och vattendrag. För närvarande råder det inga akuta problem med tillgången till dricksvatten, men det råder restriktioner för vissa vattentäkter i länet.

På denna sida kommer vi uppdatera hur läget med vattennivåerna ser ut specifikt i Tingsryds kommun. De som har störst sannolikhet att drabbas av problem i nuläget är de med enskilda brunnar, och särskilt om man tidigare år haft problem med uttorkade/sinande brunnar.

På plogvägen 6 i Tingsryd finns idag ett tappställe där man kan hämta vatten om man har slut på vatten i sin brunn.