Webbdiarie

Webbdiarie

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ett webbdiarie för att underlätta för medborgare, massmedia och övriga sökande att följa vad som sker på vår förvaltning. . Webbdiariet går att nå dygnet runt och där kan man se vilka ärende och handlingar som inkommit, skickats eller upprättas på myndigheten.

Om man exempelvis har skickat in en bygglovsansökan så kan man följa sitt ärende och se att inskickade handlingar har inkommit men också följa vad som sker i ärendet. Man kan exempelvis se om det har skickats för grannhörande. Du kan även ställa frågor till oss på miljö och bygg om ditt ärende.

Om man vill ha tag i handlingarna så kontaktar man miljö- och byggnadsförvaltningen via mejlfunktionen i webbdiariet. I första hand kommer man  hit och läser handlingarna men vi kan även skicka eller mejla dem. En kostnad tas ut om det överstiger nio sidor.

Webbdiariet är ett komplement och ersätter inte möjligheten att ringa eller besöka oss. Vi vill vara en transparent myndighet där alla skall kunna följa vad som sker på vår förvaltning och kunna ta del av allmänna handlingar. I och med att vi är en geografiskt stor kommun så vill vi underlätta för våra invånare och övriga att kunna följa sitt ärende på ett enkelt sätt. Även massmedia får enklare att se och granska vad som sker på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Välkomna till webbdiariet via bilden/länken nedan. 

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2020-09-09