Blomster, Tomas (S)

Tomas Blomster (s)

Adress
Bergsvägen 2,
362 54 Urshult

Telefon: 0477-20 791
Mobil: 070-240 46 25

tomas.blomster@tingsryd.se

Politiska uppdrag

2014 - 2022Ledamot kommunfullmäktige
2015-2022Ledamot kommunstyrelsen
2021 - årsst. 2023Ordförande styrelsen för Tingsrydsbostäder AB
2015 - årsst. 2023Ordförande styrelsen för Tingsryds Energi AB
2021-2022Sammankallande Stiftelsen Tingsrydsbostäder
2015-2022Ledamot Wexnet AB
2019-2022Ersättare Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg
2019-2022Ersättare Vägråd Urshults församling
2020-2022Ersättare Teknik- och utvecklingsutskottet