Blomster, Tomas (S)

Tomas Blomster (s)

Mobil: 070-240 46 25

tomas.blomster@tingsryd.se

Politiska uppdrag

2014 - 2022Ledamot kommunfullmäktige
2015-2022Ledamot kommunstyrelsen
2021 - årsst. 2023Ordförande styrelsen för Tingsrydsbostäder AB
2015 - årsst. 2023Ordförande styrelsen för Tingsryds Energi AB
2021-2022Sammankallande Stiftelsen Tingsrydsbostäder
2015-2022Ledamot Wexnet AB
2019-2022Ersättare Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg
2019-2022Ersättare Vägråd Urshults församling
2020-2022Ersättare Teknik- och utvecklingsutskottet
2022-2026Ersättare valberedning
2022-2026Ledamot kommunfullmäktige