Carlberg, Magnus (S)

Magnus Carlberg (s)

Adress
Hagen 7
362 51 Väckelsång

Telefon: 073-506 44 95

Magnus.Carlberg@tingsryd.se

Politiska uppdrag

2018-2022Ledamot kommunfullmäktige
2019-2022Ledamot kommunstyrelsen
2019-2022Ordförande Vård- och omsorgsnämnden
2019-2022Ledamot VoB Kronoberg
2019-2022Ordförande arbete- och lärandeutskottet
2019-2022Ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-2022Ledamot Tingsryds kommunföretag AB
2020-2022Ledamot Personalutskottet