Gummesson, Åke (S)

Åke Gummesson (s)

Adress
Trädgårdsgatan 21
362 30 Tingsryd

Mobil: 070-638 23 54

ake.gummesson@tingsryd.se

Politiska uppdrag

2018-2022Ledamot kommunfullmäktige
2019-2022Ledamot kommunstyrelsen
2019-2022Ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-2022Ersättare Tingsryds Industristiftelse
2019-2022Ersättare bildningsnämnden
2019-2022God man enligt fastighetsbildningslagen med sakkunskap tätortsförhållanden
2020-2022Ersättare Personalutskottet