Gustavsson, Anders (KD)

Anders Gustavsson (kd)

Politiska uppdrag

2018-2022Ledamot Kommunfullmäktige
2019-2022Ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-2022Ersättare personalutskottet
2019-2022Ersättare Vägråd Linneryds församling
2019-2022Ledamot Kommunstyrelsen