Håkansson, Mikael (M)

Mikael Håkansson (m)

Adress
Idrottsvägen 10
362 30 Tingsryd

Mobil: 070-3504344
Telefon: 0477-430 61

mikael.hakansson@tingsryd.se

Politiska uppdrag

2018-2022Ledamot Kommunfullmäktige
2019-2022Ersättare kommunstyrelsen
2019-2022God man enligt fastighetsbildningslagen med sakkunskap tätortsförhållanden
2019-2022Ersättare Vägråd Tingsås församling
2020-2022Ledamot Teknik- och utvecklingsutskottet
2021-2022Ledamot fullmäktigeberedning