Johansson, Anna (C)

Anna Johansson (C)

Adress
Dångemåla Ekebacken
362 93 Tingsryd

Telefon: 0477-165 42
Mobil: 070-609 51 91

anna.johansson@tingsryd.se

Politiska uppdrag

2019-20222:e vice ordförande Kommunstyrelsen
2018-2022Ledamot Kommunfullmäktige
2019-20222:e vice ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-2022Vice ordförande Tingsryds kommunföretag AB
2019-2022Ledamot Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg
2020-2022Ledamot Teknik- och utvecklingsutskottet
2020-2022Vice ordförande Personalutskottet
2020-2022Ersättare vård- och omsorgsnämnden