Johansson, Sivert (S)

Sivert Johansson (s)

Adress
Puppramåla Ljungholmen 1
360 23 Älmeboda

Telefon: 0477-603 77

sivert.johansson@tingsryd.se

Politiska uppdrag

2019-2022Huvudman Älmeboda Sparbanksstiftelse
2019-2022God man enligt fastighetsbildningslagen med sakkunskap avseende jordbruks- eller skogsbruksfrågor
2019-2022Ledamot Vägråd Älmebodas församling