Karlsson, Håkan (S)

Håkan Karlsson (s)

Mobil: 070-647 22 05

hakan.karlsson@tingsryd.se

Politiska uppdrag

2018-2022Ledamot kommunfullmäktige
2019-2022Ersättare Vägråd Tingsås församling
2019 - årsst. 2023Ordförande styrelsen Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
2019-2022Ersättare kommunstyrelsen
2019-2022Ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-2022Ersättare personalutskottet
2019-2022Sammankallande Tingsryds Industristiftelse
2020-2022Ersättare Teknik- och utvecklingsutskottet
2022-2026Ledamot valberedning
2022-2026Ledamot kommunfullmäktige