Petersén, Maria (C)

Maria Petersén (C)

Adress
Kyrkogatan 46
362 98 Älmeboda

Mobil: 073-5264815

maria.petersen@tingsryd.se

Politiska uppdrag

2019-2022Ersättare kommunstyrelsen
2019-2022Ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-2022Ersättare VoB Kronoberg
2020-2022Ersättare Teknik- och utvecklingsutskottet
2020-2022Ersättare Personalutskottet
2020-2022Ersättare Stiftelsen Tingsrydsbostäder
2021-2022Ersättare individnämnden
2021-2022Ledamot fullmäktigeberedning
2021-20222:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden
2021-2022Ledamot kommunfullmäktige