Svensson, Gunilla (S)

Gunilla Svensson (s)

Mobil: 073-038 28 56

gunilla.svensson@tingsryd.se

Politiska uppdrag

2018-20221:e vice ordförande kommunfullmäktige
2018-2022Ledamot kommunfullmäktige
2019-2022Ledamot bildningsnämnden
2019-2022Huvudman Älmeboda Sparbanksstiftelse
2019-2022Ersättare Korröstiftelsen
2019-2022Ledamot Kommunalförbundet Sydarkivera
2021-2022Ledamot fullmäktigeberedning
2022-20262:e vice ordförande Kommunfullmäktige
2022-2026Ledamot kommunfullmäktige