Kontakt

Kontakta kommunen

Här nedan finns kontaktuppgifter till alla kommunens verksamheter, listade efter förvaltning.

Öppettider telefonväxel

Är du osäker på vem du ska vända dig till?
Kontakta oss på telefon 0477-441 00

Måndag - torsdag 07.30-16.30
Fredag och dag före helgdag: 07.30-16.00

Behöver du hjälp att ringa? - Läs mer om Teletal

Öppettider för besök

Besök medborgarkontoret på Torggatan 12 i Tingsryd.

Måndag-fredag: 07.30-16.00

Organisationsnummer

212000-0621

Hitta kontaktuppgifter

Camilla Norrman

Miljö- och byggnadschef

Telefon: 0477-441 28

E-post: camilla.norrman@tingsryd.se

Arbetsområde: övergripande

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Gemensam e-postlåda

Telefon: 0477-441 00

E-post: mbf@tingsryd.se

Anne-Marie Fransson

Administratör

Telefon: 0477-442 27

E-post: anne-marie.fransson@tingsryd.se

Nathalie Thern

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0477-442 23

E-post: nathalie.thern@tingsryd.se

Arbetsområde: enskilda avlopp, värmepumpar, förorenad mark

Magdalena Klint

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0477–442 30

E-post: magdalena.klint@tingsryd.se

Arbetsområde: enskilda avlopp, avloppsreningsverk

Åsa Wyöni

Miljö- och hälsoskyddsinspektör med samordningsansvar

Telefon: 0477-441 70

E-post: asa.wyoni@tingsryd.se

Arbetsområde: strandskydd, lantbruk, Djurhållning inom detaljplan

Marylin Karlsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0477–442 20

E-post: marylin.karlsson@tingsryd.se

Arbetsområde: miljöfarlig verksamhet

Jan Metsjö

Livsmedelsinspektör

Telefon: 0477-442 39

E-post: jan.metsjo@tingsryd.se

Arbetsområde: livsmedel, tobak, läkemedel

Vakant

Miljöstrateg och ärendekoordinator

Telefon: 0477-441 52

E-post: @tingsryd.se

David Odenmo

Bygglovshandläggare

Telefon: 0477-442 35

E-post: david.odenmo@tingsryd.se

Inger Gummesson

Bygglovshandläggare

Telefon: 0477-442 32

E-post: inger.gummesson@tingsryd.se

Jörgen Nilsson

Byggnadsinspektör

Telefon: 0477-442 28

E-post: jorgen.nilsson@tingsryd.se

Roger Ahlman

Energi- och klimatrådgivare

Telefon: 0455-32 14 67

E-post: roger.ahlman@karlskrona.se

Tingsryds kommun och de fem Blekingekommunerna samarbetar kring energi- och klimatrådgivningen. Exempel på frågor som energi- och klimatrådgivarna kan hjälpa dig med: Val av värmesystem Tilläggsisolering och fönsterbyte Information om solceller Elbilar och laddstolpar Miljöbilar och biobränslen Elabbonemang

Madeleine Erixon

Planarkitekt

Telefon: 0477-441 38

E-post: madeleine.erixon@tingsryd.se

Arbetsområde: detaljplaner, översiktsplanering

Magnus Olofsson

Energi- och klimatrådgivare

Telefon: 0457-61 81 01

E-post: magnus.olofsson@ronneby.se

Tingsryds kommun och de fem Blekingekommunerna samarbetar kring energi- och klimatrådgivningen. Exempel på frågor som energi- och klimatrådgivarna kan hjälpa dig med: Val av värmesystem Tilläggsisolering och fönsterbyte Information om solceller Elbilar och laddstolpar Miljöbilar och biobränslen Elabbonemang

Emil Lind

Energi- och klimatrådgivare

Telefon: 0455-30 32 48

E-post: emil.lind@karlskrona.se

Tingsryds kommun och de fem Blekingekommunerna samarbetar kring energi- och klimatrådgivningen. Exempel på frågor som energi- och klimatrådgivarna kan hjälpa dig med: Val av värmesystem Tilläggsisolering och fönsterbyte Information om solceller Elbilar och laddstolpar Miljöbilar och biobränslen Elabbonemang

Johanna Lindqvist

Planarkitekt

Telefon: 0477–441 13

E-post: johanna.lindqvist2@tingsryd.se

Arbetsområde: detaljplaner, översiktsplanering

Birgitta Holgersson

Planarkitekt

Telefon: 0477-441 71

E-post: birgitta.holgersson@tingsryd.se

Arbetsområde: detaljplaner, förhandsbesked

GIS-tekniker

Telefon: 0477-441 49

Arbetsområde: geografiskt informationssystem

Sanna Ström

Nämndsekreterare

Telefon: 0477-444 05

E-post: elisabet.ekberg@tingsryd.se

Maila oss på kommunen

Vill du komma i kontakt med Tingsryds kommun? Skicka e-post via formuläret!