2015-01-26 Kommunstyrelsen - Extrainsatt sammanträde