2015-09-28 Kommunstyrelsen - Extrainsatt sammanträde