2015-12-14 Kommunstyrelsen - Extrainsatt sammanträde