2017-10-06 Kommunstyrelsen - extrainsatt sammanträde