Miljö- och byggnadsnämnden

Inga personuppgifter

Handlingar som omfattas av sekretess eller innehåller personuppgifter publiceras inte på tingsryd.se, men alla handlingar kan begäras ut som allmän handling. I kallelsen och i protokollet ser du vilka handlingar som finns. Du begär ut handlingarna genom att kontakta registrator.