Bilda en förening

Bilda en förening

Frågorna kan vara många när det gäller att driva en förening. Här kan du ta del av några grundläggande råd och tips. För att lära dig mer om hur du bildar en förening kan du följa stegen nedan eller kontakta fritidsenheten.

Så här bildar du en förening

1
Kontakta fritidsenheten för att försäkra dig om att det inte finns en förening med den verksamhet du söker. Du kan också se vad det finns för föreningar i kommunen genom att söka i föreningsregistret.

2
Finns ingen lämplig förening, undersök om det finns intresse för andra att vara med i föreningen genom att kalla till en första träff.
För att bli en bidragsberättigad förening finns det olika krav. Detta kan du läsa mer om i broschyren Regler för föreningsstöd.

3
Under första träffen beslutas det om bildandet av föreningen samt vilka mål och syften föreningen ska ha.

4
Välj en tillfällig styrelse (en interimsstyrelse) med ordförande, sekreterare och kassör som får i uppdrag att:

 • Upprätta förslag på stadgar.
 • Undersöka lokalfrågan.
 • Kalla till ett föreningsbildningsmöte som där med blir det första årsmötet.
 • Göra förslag på verksamhetsplan och budget.
 • Föreslå namn på den nya föreningen.
 • Föreslå storlek på medlemsavgiften.
 • Undersöka vilken typ av försäkring som behövs för verksamheten. Föreningar anslutna till riksförbund har oftast kollektiv samlingsförsäkring.

5
För att skapa en förening krävs att ni har ett nybildningsmöte för er förening (första årsmötet). Följande punkter ska ni gå igenom under detta möte:

 • Fastställa stadgar.
 • Välja ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning.
 • Fastställa verksamhetsplan och budget.
 • Besluta om vilken riksorganisation föreningen ska söka medlemskap i.
 • Fastställa medlemsavgift.
 • Besluta om att öppna postgiro/bankgiro eller bankkonto och vem som får teckna kontot (firmatecknare).
 • Besluta om föreningens namn.
 • Besluta om försäkringsfrågan.
 • Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket.
 • Ansök om medlemskap i riksorganisation.

6
Under första styrelsemötet konstituerar styrelsen sig, det vill säga att man har ett möte där de olika styrelseposterna fördelas, utom ordförande som väljs av årsmötet.

7
Registrera er förening hos fritidsenheten på Tingsryds kommun via föreningsregistreringen.

Här ska ni bifoga följande:

 • Intyg från riksorganisationen om medlemskap
 • Stadgar
 • Protokoll (beslut om föreningsbildning) samt senaste årsmötesprotokoll med godkänd verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse
 • Intyg om öppnat bankgiro, plusgiro eller bankkonto
 • Verksamhetsplan och budget
 • Kopia på organisationsnummer från Skatteverket


Har du frågor? Hör av dig till oss!

kulturofritid@tingsryd.se
0477-441 00

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09