Föreningsliv

Föreningsliv

Inom Tingsryds kommun finns ett rikt och mångsidigt föreningsliv med cirka 160 verksamma föreningar.

De gamla socknarna/kommundelarna är fortfarande levande och identitetsskapande. Här kan exempelvis nämnas den starka hembygdsrörelsen genom hembygdsföreningarna. Vidare finns i de olika kommundelarna även LRF-avdelningar, lokala utvecklingsgrupper med mera.

Lokala utvecklingsgrupper

De lokala utvecklingsgrupperna (sockenråd med flera) har en särställning som ideell föreningsgrupp genom att de arbetar aktivt för sin bygds utveckling. Utvecklingsgrupperna har verksamhet inom hel församling/kommundel eller inom del/delar av församlingar.

Inom Tingsryds kommun finns följande aktiva lokala utvecklingsgrupper:
Björkeborgs Byggnadsförening, Väckelsång Björkelunds bygdeförening, Fridafors Samhällsförening, Föreningen i Holken Yxnanäs, Linneryds SockenrådMiengruppenRydkampenSmåland Check-In, Urshult Södra Sandsjö SockenrådUrshults SockenrådÄlmeboda Sockenkommitté

Se Lokala utvecklingsgrupper på en stor karta

Tingsryds kommun stödjer föreningar

Tingsryds kommun lämnar årligen ekonomiskt aktivitetsbidrag till såväl lokala utvecklingsgrupper som flera övriga grupper av föreningar. Utan de verksamheter och de ideella insatser som sker inom föreningslivet skulle den mångsidighet som erbjuds kommunens invånare och besökare vara omöjlig att uppnå.