Lotteritillstånd

Lotteritillstånd

Föreningar som i sin verksamhet vill anordna lotterier ansöker om detta hos kommunledningsförvaltningen. I de vanligaste fallen görs en registrering
som gäller i tre år. Under vissa förutsättningar behövs varken tillstånd eller registrering.
På kommunledningsförvaltningen kan ni få mer upplysningar.

Ansöknings- och redovisningsblanketter hittar du nedan.